Kategorie

  Produkty

   ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ LISTY PLATNÉ OD 1.1. 2014 

   Ze zákona je spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

   Kupující spotřebitel má nárok na 2letou záruční dobu na nákup zboží na medHaus.cz, avšak kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má nárok pouze na 1letou záruční dobu na nákup zboží. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. V obchodních podmínkách je vyjmenované zboží, na které nelze výše uvedené záruční doby uplatnit.

   HODÍ SE VĚDĚT

   ZÁRUČNÍ LIST